Jako další z našich služeb nabízíme tzv. “sladění jízdních souprav”. Jedná se o sladění brzd tažného a přípojného vozidla. Jeho cílem je rozložit rovnoměrně práci mezi všechny brzdy v  jízdní soupravě a předejít tak jejich rychlejšímu opotřebení a optimalizovat funkčnost celé brzdné soupravy.

Pro bezpečnost jízdní soupravy je nezbytné, aby byly všechny její brzdy nastaveny tak, aby namáhání spojovací oje bylo co nejmenší. Každá část jízdní soupravy by měla brzdit tak, aby vyvíjela přibližně stejné výsledné zbrzdění. Pokud by díky nerovnoměrnému brzdění návěs tažné vozidlo tlačil, nebo jím byl vlečen, mělo by to negativní vliv na spojovací systém soupravy.

Pokud byste rádi využili našich služeb, nebo máte jakékoliv otázky, kontaktujte nás.